Domovská stránka  /   Zdraví u mužů  /  Produkce spermií po 40 letech

Produkce spermií po 40. Jak stárnutí ovlivňuje počet spermií a mužskou plodnost.

Produkce spermií po 40. Jak stárnutí ovlivňuje počet spermií a mužskou plodnost. 

Problém produkce spermií po 40

Pokud máte více než 40 let, je pravděpodobné, že máte nízký počet spermií a přemýšlíte o zvýšení produkce spermií. Téměř každý dospělý muž to potřebuje a jejich důvody mohou být různé. Za prvé, pomáhá mužům zvýšit plodnost, ale to není jediný motiv. Kromě zlepšení plodnosti pomáhá mužským orgasmům stát se mnohem intenzivnějšími!

Přesto toto nutkání samo o sobě nepřinese požadovaný výsledek, pokud člověk jen sedí a nepodniká žádné kroky k dosažení tohoto cíle. Výsledky jsou neuvěřitelné a účinek na pohodu dospělých mužů je skutečně pozoruhodný, protože tímto způsobem se zlepšuje mužská energie, potence a množství ejakulace. Podle studií větší ejakulace zvyšují hladinu hormonu serotoninu , o kterém je známo, že pomáhá regulovat náladu a sociální chování, chuť k jídlu a trávení, spánek a paměť.
Většina mužů se však líbí skutečnosti, že orgasmus se ukáže být intenzivnější.
Problém byl také studován vědci. Jejich analýza navíc pomáhá mužům vyrovnat se s tímto problémem.

Mužské sexuální zdraví po 40

Během uplynulého desetiletí bylo provedeno mnoho výzkumů o sexuálním zdraví mužů. Poskytovatelé zdravotní péče doporučují používat doplňky stravy k řešení mužských sexuálních problémů. Pokud je vaším záměrem zvýšit produkci spermií, neexistuje lepší přístup, než užívání doplňků stravy, které jsou vyrobeny s ohledem na tuto funkci.

Tam byly jiné alternativy také studoval jimi, ale doplňky stravy se ukázaly být nejužitečnější způsob, jak zvýšit produkci spermií. Jejich použití bylo přijato jako účinné a neškodné ve srovnání s cvičením penisu.

Stárnutí změny v mužském reprodukčním systému

Mnoho mužů zažívá významné změny ve svém těle během 40. let. Většina lidí slyšela o zvýšení tělesného tuku, ale v mužském těle dochází k dalším změnám, včetně mužského reprodukčního systému.

Mužský reprodukční systém prochází významnými změnami poté, co člověk otočí 40 let. Změny mohou vést ke snížení sexuálního zdraví, snížení mužské plodnosti, objemu spermií produkovaných muži atd.
Aging Changes in Male Reproductive System
Stárnutí změny v mužském reprodukčním systému
Během jeho 40. let procházejí varlata člověka řadou změn a tyto změny mohou mít důsledky pro jeho plodnost a kvalitu spermatu. Dochází k nárůstu abnormálních spermií , které jsou často klasifikovány jako "mrtvé".

Nedávná vědecká práce, publikovaná v International Journal of Andrology, zjistila, že počet spermií, pohyblivost spermií a celková plodnost člověka jsou negativně ovlivněny zvýšenými hladinami abnormálních spermií. Nálezy byly pozorovány u mužů všech ras a věkových kategorií.
Studie také zjistila, že zvýšení abnormálního počtu spermií bylo spojeno s degenerací varlat způsobenou stárnutím. Degenerace způsobuje zvýšení poškození DNA spermií a zvýšení abnormálních spermií .

Kromě abnormalit spermií může také dojít k poklesu sexuální touhy a erektilní dysfunkce. Zvýšené hladiny abnormálních spermií ovlivňují pravděpodobnost, že děti člověka budou mít genetické onemocnění a způsobují nárůst potratů. Studie mužů, kteří měli potrat, zjistily, že jejich sperma obsahovalo více spermií, které měly poškození DNA.

Tam je rostoucí obavy z dopadu problémů spermií na plodnost mužů. Studie naznačují, že problémy se spermiemi způsobené stárnutím mohou vést k neplodnosti v 30% případů mužské neplodnosti. V některých případech to mohlo být dosud neodhaleno.

Faktory životního stylu a návyky, které ovlivňují kvalitu spermií po 40

Jak muži stárnou, různé faktory životního stylu a návyky mohou významně ovlivnit kvalitu spermií a následně mužskou plodnost. Pochopení dopadu těchto faktorů je zásadní pro ty, kteří chtějí udržet nebo zlepšit své reprodukční zdraví po dosažení věku 40 let.

Lifestyle Factors and Habits
Faktory a návyky životního stylu

Dieta a výživa

Strava hraje klíčovou roli v celkovém zdraví, včetně reprodukčního zdraví. Strava bohatá na základní živiny může podpořit optimální produkci spermií. Antioxidanty, jako je vitamin C a E, které se nacházejí v ovoci a zelenině, pomáhají chránit spermie před oxidačním poškozením. Zinek, který je bohatý na ořechy, semena a libové maso, je životně důležitý pro vývoj a pohyblivost spermií. Omega-3 mastné kyseliny, které se běžně vyskytují v tučných rybách, jako je losos, mohou také pozitivně ovlivnit kvalitu spermií.

Naopak nadměrná konzumace zpracovaných potravin, sladkých nápojů a vysoké hladiny nasycených tuků mohou mít nepříznivé účinky na zdraví spermií.

Cvičení a fyzická aktivita

Pravidelná fyzická aktivita je prospěšná pro celkovou pohodu a může pozitivně ovlivnit plodnost. Zapojení do mírných cvičebních rutin může pomoci udržet zdravou tělesnou hmotnost, regulovat hladiny hormonů a snížit stres - to vše jsou faktory spojené s kvalitou spermií. Nadměrné nebo intenzivní cvičení však může mít opačný účinek, což potenciálně snižuje produkci spermií. Dosažení rovnováhy je zásadní a konzultace s poskytovatelem zdravotní péče nebo odborníkem na fitness může pomoci přizpůsobit cvičební režim individuálním potřebám.

Kouření, alkohol a zneužívání návykových látek

Kouření, nadměrná konzumace alkoholu a zneužívání návykových látek mohou významně zhoršit kvalitu spermií. Kouření zavádí do těla škodlivé toxiny, které mohou poškodit DNA spermií. Podobně nadměrný příjem alkoholu může vést k hormonální nerovnováze a snížení hladiny testosteronu, což ovlivňuje plodnost. Nelegální drogy mohou mít také závažné negativní dopady.

Ukončení kouření, zmírnění příjmu alkoholu a hledání pomoci při zneužívání návykových látek může vést ke zlepšení kvality spermií a celkového zdraví.

Zvládání stresu

Chronický stres a úzkost mohou narušit produkci hormonů a funkci spermií. Nalezení účinných technik zvládání stresu, jako je všímavost, jóga nebo meditace, může být nástrojem pro udržení optimální kvality spermií. Cvičení relaxačních metod může pomoci snížit hladinu kortizolu a zlepšit celkovou pohodu.

Zdravotní stavy a léky související s věkem: dopad na kvalitu spermií po 40

Jak muži stárnou, stávají se náchylnějšími k řadě zdravotních stavů , které mohou ovlivnit jejich reprodukční zdraví a kvalitu spermií. Navíc použití některých léků ke zvládnutí těchto onemocnění souvisejících s věkem může mít různé účinky na mužskou plodnost.

Age-Related Health Conditions and Medications
Zdravotní stavy a léky související s věkem

Cukrovka

Diabetes, zejména diabetes 2. typu, je častější u starších jedinců. Vysoká hladina cukru v krvi spojená s diabetem může ovlivnit kvalitu spermií. To může vést k oxidačnímu stresu a poškození DNA ve spermiích. Navíc některé léky na cukrovku, jako jsou sulfonylmočoviny, mohou snížit hladinu testosteronu, což dále ovlivňuje plodnost.

Efektivní léčba diabetu, včetně udržování stabilní hladiny cukru v krvi, je nezbytná pro zachování kvality spermií.

Hypertenze (vysoký krevní tlak)

Hypertenze je dalším běžným zdravotním stavem souvisejícím s věkem. Některé léky používané ke zvládnutí vysokého krevního tlaku, jako jsou beta-blokátory a thiazidová diuretika, mohou potenciálně ovlivnit erektilní funkci a snížit libido. Tyto účinky mohou nepřímo ovlivnit plodnost. Je důležité, aby muži s hypertenzí úzce spolupracovali se svými poskytovateli zdravotní péče, aby našli vhodný léčebný režim, který minimalizuje tyto vedlejší účinky a zároveň účinně kontroluje krevní tlak.

Statiny (léky snižující hladinu cholesterolu)

Statiny jsou často předepsány pro zvládnutí vysoké hladiny cholesterolu u starších jedinců. Zatímco tyto léky jsou obecně dobře snášeny, některé studie naznačují možnou souvislost mezi užíváním statinů a sníženou hladinou testosteronu. Nižší hladiny testosteronu mohou ovlivnit produkci spermií. Důkazy o tom jsou však smíšené a přínosy statinů při snižování rizika srdečních onemocnění by měly být pečlivě zváženy proti potenciálním obavám o plodnost.

Hormonální substituční terapie (HRT)

Někteří muži nad 40 let mohou podstoupit hormonální substituční terapii k řešení poklesu hladiny testosteronu souvisejícího s věkem. Zatímco HRT může mít pozitivní vliv na sexuální funkce, svalovou hmotu a náladu, může také potlačit přirozenou produkci testosteronu. Toto potlačení může ovlivnit produkci spermií. Muži, kteří zvažují HRT, by měli diskutovat o možnostech zachování plodnosti se svými poskytovateli zdravotní péče.

Zdravotní stavy související s věkem a léky používané k jejich zvládnutí mohou mít různé dopady na kvalitu spermií a mužskou plodnost po 40. Je zásadní, aby jednotlivci otevřeně komunikovali se svými poskytovateli zdravotní péče o svých reprodukčních cílech a obavách.

Jak stárnutí ovlivňuje počet spermií a mužskou plodnost?

Jak stárnutí ovlivňuje počet spermií a mužskou plodnost? Stárnutí ovlivňuje mužskou plodnost a počet spermií mnoha způsoby. Jak roky plynou, hormony a enzymy ve varlatech, které jsou zodpovědné za produkci spermií, pracují méně efektivně. Varlata nakonec začnou produkovat méně spermií.

Aging Affects Sperm Count and Male Fertility
Stárnutí ovlivňuje počet spermií a mužskou plodnost
Existují dva běžné způsoby, jak věk ovlivňuje mužskou plodnost.

1. Snížení produkce testosteronu

Muži mohou začít produkovat méně testosteronu, mužského pohlavního hormonu, který je nezbytný pro mužské sexuální zdraví. A produkce testosteronu je ovlivněna mnoha různými faktory, včetně:

 • Hormonální posuny, jako je pokles hladiny lidského růstového hormonu (HGH) nebo estrogenu, ke kterým často dochází s věkem
 • Faktory životního stylu, jako je kolik alkoholu, limonád a rychlého občerstvení muži jedí
 • Dieta, zejména typ tuku, který muži jedí

2. Snížení produkce spermií

Kromě poklesu produkce testosteronu dochází také ke snížení počtu spermií - počtu spermií, které jsou produkovány u starších mužů. Ztráta produkce spermií a počtu spermií se vyskytuje v každém věku, i když může být výraznější, když se vyskytuje u starších mužů.

Stárnutí a kvalita spermatu

Stárnutí ovlivňuje kvalitu spermatu dvěma různými typy problémů, fyzikálními a chemickými, vysvětluje Dr. Steven Shainberg, reprodukční endokrinolog a ředitel programů plodnosti mužů ve Weill Cornell Medicine v New Yorku. "Kromě fyzických problémů, jako je špatná výživa a játra, která nefungují optimálně, existují také chemické problémy," vysvětluje. "Když se sperma uloží, časem se rozkládá, což může být způsobeno chemikáliemi ve stravě. To může mít za následek, že spermie mají nižší motilitu a funkci."

"Čím déle je sperma skladováno, tím je pravděpodobnější, že bude trpět chemickým i fyzickým problémem," pokračuje Shainberg. "Sperma je uloženo v epididymis, kde je dostatek prostoru pro sběr spermií, a sperma, které je uloženo příliš dlouho, bude mít s největší pravděpodobností fyzický problém."
Shainberg poznamenává, že klíčovým faktorem kvality spermatu je věk: Existuje jen tolik spermatu, které může být uloženo, pokud se zhoršuje. Ve skutečnosti, když spermie stárnou, může být příliš pozdě na to, aby se s tím něco udělalo, protože existuje bod, kdy nedochází ke změně kvality spermií.

Shainberg také zdůrazňuje, že všichni muži, kteří trpí problémy s neplodností, bez ohledu na důvod, by měli mít sperma pravidelně vyšetřováno. "Pokud je sperma nekvalitní, je důležité pokusit se zjistit, zda existuje fyzický nebo chemický problém," vysvětluje. "Pokud dojde k fyzickému problému, existují opatření, která lze přijmout ke zlepšení kvality spermatu."

Jak zvýšit produkci spermií?

Mnoho žen přiznává, že nechtějí zůstat s partnerem, který je sexuálně neuspokojuje. Všechny tyto ženy chtějí mít partnera, který jim může poskytnout naprosté potěšení. Ženy mají rády muže, kteří vzbuzují jejich sexuální vzrušení a přitahují je. Mají rádi muže, kteří jim míchají krev. Mezi nejvlivnější faktory patří schopnost člověka uspokojit svou dámu.

To je obrovský důvod pro přírodní doplňky. Existuje celá řada prostředků a přírodních doplňků, které umožňují mužům zvýšit produkci spermií. Vezměte multi-vitamín na denní bázi a vaše tělo bude zásobováno základními živinami, které jsou tak užitečné, když je organismus vyčerpán.

Zde je několik dalších tipů , jak zvýšit produkci spermií po 40:

 • Pijte více vody.
 • A co víc, nezapomeňte, že pravidelné fyzické cvičení udrží vaše tělo v kondici a vaše mužské funkce na slušné úrovni.
 • Buďte opatrnější na své menu a rozhodněte se ve prospěch výživové stravy namísto nezdravých občerstvení a zpracovaných produktů.
 • Přestaňte kouřit, ale pokud nemáte žádnou vůli k tomu, zkuste tento špatný zvyk ovládat. Vezměte v úvahu jeho negativní vliv na vaše spermie, jejich objem a kvalitu.
 • Alkohol je další zvyk, který budete muset ovládat. Snažte se jej používat v mírných množstvích.
 • Nepodceňujte, co pro vás znamená odpočinek . Je nezbytný pro vaše zdraví i dobrý spánek.
 • A nakonec musíme říci, mít aktivní příjemný sexuální zážitek po celou dobu - to vás udrží fit a energické.

Výživové doplňky a dietní plány: Podpora kvality spermií po 40

Dieta a výživa hrají klíčovou roli při udržování celkového zdraví a mohou mít významný dopad na kvalitu spermií, zejména u mužů starších 40 let. Zatímco vyvážená strava bohatá na základní živiny je zásadní, některé specifické nutriční vitamíny a minerály a dietní plány se ukázaly jako slibné při podpoře a zvyšování kvality spermií.

Nutritional Supplements Supporting Sperm Quality
Výživové doplňky podporující kvalitu spermií

Základní živiny pro zdraví spermií

 • Antioxidanty: Antioxidanty jako vitamín C a E pomáhají chránit spermie před oxidačním poškozením. Bobule, citrusové plody, ořechy a listová zelenina jsou vynikajícími zdroji stravy.
 • Zinek: Zinek je nezbytný pro produkci a pohyblivost spermií. Potraviny, jako je libové maso, mořské plody, fazole a ořechy, jsou bohaté na zinek.
 • Folát: Folát je životně důležitý pro syntézu DNA ve spermiích. To lze nalézt v zelené zelenině, luštěninách, a obohacené obiloviny.
 • Omega-3 mastné kyseliny: Tyto zdravé tuky, které se nacházejí v tučných rybách, jako je losos, chia semínka a lněná semínka, mohou pozitivně ovlivnit morfologii a pohyblivost spermií.

Stravovací vzorce, které je třeba zvážit

 • Středomořská strava: Tato strava, bohatá na ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky a zdravé tuky (např. Olivový olej), je spojena se zlepšenou kvalitou spermií. Antioxidanty a zdravé tuky v této stravě mohou prospět zdraví spermií.
 • DASH dieta: Dietní přístupy k zastavení hypertenze (DASH) dieta, která zdůrazňuje ovoce, zeleninu, chudé bílkoviny a celá zrna, může pozitivně ovlivnit jak zdraví srdce, tak kvalitu spermií.
 • Dieta s nízkým glykemickým indexem (GI): Dieta, která se zaměřuje na potraviny s nízkým GI, které pomalu uvolňují glukózu do krevního řečiště, může pomoci regulovat hladinu cukru v krvi a snížit riziko inzulínové rezistence, která může ovlivnit kvalitu spermií.

Výživové doplňky

 • Koenzym Q10 (CoQ10): CoQ10 je antioxidant, který byl studován pro svůj potenciál zlepšit parametry spermií, včetně motility.
 • L-karnitin: Tato aminokyselina může zvýšit motilitu a funkci spermií.
 • Vitamin D: Adekvátní hladiny vitaminu D jsou spojeny s lepší pohyblivostí a morfologií spermií. Doplňky mohou být nezbytné pro ty, kteří mají nedostatky.
Je důležité si uvědomit, že zatímco výživové doplňky mohou být prospěšné, měly by být užívány pod vedením poskytovatele zdravotní péče, zejména při řešení konkrétních problémů s plodností.
Udržování stravy bohaté na základní živiny a dodržování stravovacích návyků, které podporují celkové zdraví, může pozitivně ovlivnit kvalitu spermií u mužů nad 40 let. Kromě toho, zvažování cílených výživových doplňků, pokud je to vhodné, může nabídnout další podporu těm, kteří chtějí zlepšit své reprodukční zdraví.

Nejlepší produkty pro zvýšení produkce spermií

Existuje mnoho způsobů, jak zvýšit produkci spermií u dospělých mužů. Mezi nimi má příjem přírodních doplňků, které zvyšují produkci spermií po 40 letech, jednu z vedoucích rolí.

V internetových obchodech je dnes velký výběr těchto produktů.
Všechny tyto produkty mohou poskytnout úžasný účinek a zvýšit produkci spermií po 40.
Tento účinek je založen na lékařsky schváleném vzorci vysoce kvalitních složek. Výsledek je opravdu působivý - od nadměrné fáze sexuálního života až po zvýšené množství produkce spermií. Dokonce i pocit musí být bělejší a homogenní.

Ale nikdo kromě vás se nemůže rozhodnout, co si vybrat. Jen lékař může poskytnout řádnou radu a konzultace je přísně vhodná. Existuje mnoho různých způsobů, ale musíte učinit konečné rozhodnutí. V případě, že chcete zvýšit produkci spermií, není se čeho bát. Měli byste být vytrvalí, což vám pomůže dosáhnout vašeho cíle.

Zvyšte produkci spermií po 40 


comments powered by Disqus